Logo Studentpakken
Studietidens lille høydepunkt

Inform Media Norge AS (heretter «IMN», «vi» eller «oss») tar oppgaven om å verne om dine personopplysninger svært alvorlig. Når du besøker våre nettsider (studentpakken.no) vil IMN behandle opplysninger om deg, herunder personopplysninger. Personopplysninger er ifølge personopplysningsloven opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. I det følgende ønsker vi å forklare hvilke opplysninger som blir behandlet når du besøker og oppretter en profil på våre nettsider, hvordan og hvorfor vi behandler dine opplysninger, og hvilke rettigheter du har.


1) Tjenesteytelser/nettilbud

Du kan aktivt overføre personopplysninger til oss via våre tjenester på nettsiden (heretter også «Nettilbud”), blant annet for å:

Opplysninger om deg som vi behandler inkluderer navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om studiested og interesser.

IMN vil behandle og lagre disse personopplysningene for å kunne tilby de aktuelle Nettilbudene og oppfylle våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler.

Opplysningene blir beskyttet gjennom tekniske og organisatoriske tiltak av IMN (behandlingsansvarlig) og de tjenesteyterne som vi omhyggelig har valgt ut i samsvar med reglene i personopplysningsloven (databehandlere). For de ulike Nettilbudene kan det gjelde særskilte deltakerbetingelser eller brukerbetingelser, samt opplysninger om hva vi bruker de personopplysningene til.


2) Rett til innsyn, tilbakekalling og sletting av personopplysninger

Personvernerklæringen og IMNs behandling av dine personopplysninger er underlagt norsk rett.

I henhold til personopplysningsloven § 19 har enhver rett til informasjon om hvilke data som er lagret om han/henne hos IMN og har til enhver tid rett til å korrigere disse personopplysningene jf. personopplysningsloven § 27 og § 28.  Dersom du har overført personopplysninger til oss, kan du til enhver tid kreve at disse opplysningene slettes. Ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Dine personopplysninger slettes når du trekker tilbake den tillatelsen du har gitt oss til å lagre dem, når vi ikke lenger trenger dataene til det formålet de ble lagret for eller dersom det av andre grunner ikke er tillatt å lagre dem. Kontakt oss på e-post post@95.85.62.6 vedrørende spørsmål om personvern hos Inform Media Norge AS.


3) Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

I forbindelse med levering av våre tjenester vil dine personopplysninger kunne bli videreformidlet til våre tjenesteleverandører eller partnerbedrifter. All slik utlevering av personopplysninger vil skje i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning og i samsvar med IMN sine prinsipper for behandling av personopplysninger og kontraktene vi har med den som mottar personopplysningene. Dine interesser vil ivaretas og beskyttes i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil kun utlevere dine personopplysninger videre til offentlige myndigheter når vi er pålagt det i henhold til lov eller avgjørelser fra kompetent domstol. For øvrig vil vi ikke gi dine personopplysninger videre til tredjeperson uten ditt uttrykkelige samtykke.


4) Bruk av informasjonskapsler/Cookies

For at du som kunde skal få mest mulig relevant informasjonen på våre nettsider, vil informasjon kunne bli samlet inn ved bruk av cookies. Cookies er små informasjonskapsler som lagres på din datamaskin når du besøker våre nettsider. Vi gjøres da kjent med hvem du er, om du handler og hvor lenge besøket ditt varer. Informasjonskapslene er også viktige når du vil registrere deg for nyhetsbrev eller ved bruk av profil. En cookie hjelper således oss (og andre autoriserte tredjeparter) med å gi deg en bedre brukeropplevelse når du er på websidene. Andre fordeler med bruk av cookies er:

Du kan enkelt deaktivere mottak av cookies ved å endre innstillingene i din nettleser. Merk at hvis du ikke tillater bruk av cookies kan dette ha innvirkning på funksjonaliteten på våre nettsider. Bruk av cookies er ikke farlig og kan ikke skade datamaskinen og sikkerheten på maskinen din.

Våre cookies

Vi bruker permanente cookies for å gjenkjenne deg som bruker på nettsiden. Dette gir oss muligheten til å gi deg mest mulig relevant informasjon på vår egen nettside basert på dine interesser. En permanent cookie lagres på enheten din og er aktiv til en angitt utløpsdato. En permanent cookie vil derfor fortsatt være aktiv etter du har lukket nettleseren eller vært inaktiv på Internett i over 20 minutter. Permanente cookies brukes mest i forbindelse med personalisering av egne og andres nettsider basert på dine interesser.


5) Bruk av Google Analytics

For å kunne analysere hvordan kunder bruker nettsidene bruker vi verktøyet Google Analytics. Dette verktøyet bruker cookies som registrerer informasjon som kunders IP-adresse, og annen informasjon om bruken av nettsidene. Statistikk fra Google Analytics gir oss svar på hvor mange som besøker sidene, hvor lenge et besøk varer, hvilke websider kunder kommer fra, hvilke nettlesere som brukes mest, samt informasjon om bestilling og bestillingsprosesser. Informasjonen fra Google Analytics lagres av Google, og er underlagt Googles egne retningslinjer for personvern.  Du kan forhindre at opplysninger (inkl. IP-adressen din) som gjelder din bruk av våre nettsider blir behandlet av Google ved å deaktivere cookies i din nettleser.


6) Øvrige forhold

Dersom du ønsker å komme i kontakt med IMN vedrørende innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger, eller har andre spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på følgense e-postadresse: post@95.85.62.6